samandamvatan@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

استعلام شجره sdv kennel club سگهای کار نگهبان گارد

شجره‌نامه چیست؟ فهرست منظمی‌است که نسبت سگها  با یکدیگر را نشان میدهد؛ رایج‌ترین این نسبت‌ها، نسبت پدر و مادر و فرزندی‌است. در این گونه شجره نامه ، در یک خانواده، نام پدران را در بالا  و مادران را در پایی هر نسل مشاهده مینمایید که به ترتیب پشت سر هم قرار گرفته اند. دوره زندگی هر