iranian.gsa@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

کلوب های عضو در سامان دام وطن SDV

۱۵ خرداد, ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شما علاقمندان میتوانید از همین طریق صحت عضویت ها و مراکز دارای کد اشتراک از sdv را در سراسر کشور رویت فرمایید. سامان دام وطن قصد دارد از تمامی ظرفیت خود جهت سامان دهی در خصوص سگهای کار ، جهت  اصلاح نژاد و تولیدات هدفمند بتواند صادرات خود را به کشورهای منطقه اغاز نموده و

راه اندازی شده توسط دفتر فنی کپی کاران 02634431498