samandamvatan@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

کلوب های عضو در سامان دام وطن SDV

۲۰ دی, ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اولین نشست دو شرکت تجاری، سامان دام وطن و نانو پوشش فلز جهت تنظیم قیمت بازار و استارت عرضه محصولات به سراسر کشور ۰ گواهی نامه نانو مقیاس نانو بایو ساید (CERTIFICATE) به شماره ۳۱۲-۷۴۵۰ استاندارد ISO/TS80004 ISIRI 12098 مجوز ستاد نانو به شماره ۸۹۱۲۱

۱۵ خرداد, ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شما علاقمندان میتوانید از همین طریق صحت عضویت ها و مراکز دارای کد اشتراک از sdv را در سراسر کشور رویت فرمایید. سامان دام وطن قصد دارد از تمامی ظرفیت خود جهت سامان دهی در خصوص سگهای کار ، جهت  اصلاح نژاد و تولیدات هدفمند بتواند صادرات خود را به کشورهای منطقه اغاز نموده و