samandamvatan@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

فروش سگ ژرمن شپرد

۱۳ خرداد, ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
سگ ژرمن.فروش توله ژرمن پرورش سگ ژرمن

فروش سگ ژرمن اولین بهره برداری از علم ژنومیک سگ پرورش ژرمن شپرد

سگ ژرمن

فروش ژرمن ماده پرورش ژرمن شپرد

429721783_244506

سگ ژرمن سفید پرورش ژرمن شپرد

فروش توله ژرمن شپهرد

فروش توله ژرمن شپرد

اسکار یکی از زیبا ترین ژرمنهای ایران

ژرمن شپهرد شولاین اسکار

429635101_16190

سگ ژرمن شپرد

پرورش ژرمن sdv

پرورش سگ sdv

431726897_103706

توله ژرمن شپرد کارسون و پرنس

431727658_106201

اسکار ژرمن افسانه ای در ایران

پرورش سگ ژرمن شپهرد sdv

نمایشگاه برج میلاد سگ ژرمن

 

پرورش ژرمن شپرد فروش سگهای گارد و نگهبان

پرورش ژرمن شپرد
فروش سگهای گارد و نگهبان

ژرمن شپرد شولاین

سگ ژرمن شپرد
اسکار
فروش ژرمن

سگ ژرمن پرورش ژرپن شپرد شولاین فروش سگ sdv

پرورش ژرمن شپرد

امور سگ ایران

ژرمن شپرد

429721229_245999 421819909_145836

430532099_136571 431727763_106668

ژرمن شپرد سیاه

ژرمن بلک

۹

سگ ژرمن شپرد

پرورش ژرمن در ایران

ژرمن شپهرد شولاین

ژرمن شپهرد شولاین

پرورش سگ ژرمن فروش توله ژرمن ازمایشات دی ان ای سگ

پرورش سگ ژرمن
فروش توله ژرمن
ازمایشات دی ان ای سگ

430412897_135468

اسکار ژرمن شپهرد نامی در ایران

سامان دام وطن

امور سگهای گارد و نگهبان

پرورش دهنده سگهای گارد و نگهبان

یکی از اصلی ترین سیاستهای سلمان دام وطن تولید و ارایه بهترین و اصیلترین

سگهای کار در کشور میباشد ک۶ خداوند منان را شکر میگویم که

توانستیم با کمک هیت های ژنومیک و کمک مسئولین محترم اولین استارت

بهرمندی از علم ژنومیک را در پرورش های ژرمن شپهرد در دستور کار قرار داده تا از این

تکنولوژی بتوانیم مانند کشورهای صاحب نام در امر تولید هدفمند و استاندارد

گامی مهم و بزرگ در کشور برداریم.

امید است با استقبال گرمی که از این تکنولوژی به هدف مشخص

بتوانیم تا شش ماه اینده صادرات سگ را به کشورهای همسایه توسعه بخشیم

 

sdv-c