samandamvatan@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

کلوب هایی که عضو sdv میباشند

شما علاقمندان میتوانید از همین طریق صحت عضویت ها و مراکز دارای

کد اشتراک از sdv را در سراسر کشور رویت فرمایید.

سامان دام وطن قصد دارد از تمامی ظرفیت خود جهت سامان دهی در

خصوص سگهای کار ، جهت  اصلاح نژاد و تولیدات هدفمند بتواند صادرات خود را به کشورهای منطقه

اغاز نموده و تمامی این صادرات را با معرفی تولید کننده ان محصول در سایت فروش صادراتی معرفی

خواهد نمود.

شما پرورش دهندگان دارای کلوب میتوانید از  تماس تلفنی سوالات خود را به صورت مستقیم

با مدیر عامل و رییس مرکز  مطرح، و پاسخی کامل از روند اجرایی دریافت نمایید

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv حسین مقدسیان

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv مهدی کریم بیک تهرانی

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv سید محمد رضا شرفی

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv حمید رضا جهانی

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv علی آیینه

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv علی سلطانی

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv حسین علیزاده

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv امیر حسین دولت آبادی

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv امیر حسین صبور منش

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv بهزاد میرزایی

ثبت کلوب در sdv

ثبت کلوب در sdv اسماییل ابراهیمی

 

sdv-c