samandamvatan@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

اعضای هیئت مدیره، هیئت مربیان سگ های کار SDV

مصاحبه ای با ریاست مرکز آقای فرید رکابدار در خصوص هدف از تشکیل هیئت مربیان:
عرض ادب خدمت تمامی مربیان و پرورش دهندگان سگ های کار، همانطور که میدانید سامان دام وطن در پی برگزاری چند همایش ، اردو و مسابقات در خصوص مربیان و پرورش دهندگان سگ های کار در سطح کشور برگزار کرده که تمامی این مراسمات با هماهنگی ها و سیاست گذاری های داخلی، در سامان دام وطن به انجام رسیده، از این رو با مشورت هیئت مدیره سامان دام وطن تصمیمی اتخاذ شد تا بتوانیم از کلیه نظرات و سلایق دیگر مربیان در سراسر کشور استفاده کنیم تا گامی مهم در خصوص برگزاری اینگونه از مراسمات برداشته و طی همکاری مستقیم در خصوص نحوه اجرا و سیاست گذاری ها و اعمال نظرات کارشناسی در امور مربیگری توسط اعضا هیئت، با سامان دام وطن خدمات ارزنده تری در سطح کشور ارائه دهیم.
آرزوی موفقیت و سعادت برای همکاران عزیزم در هیئت مربیان سگ های کار SDV

admin