samandamvatan@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

ارائه خدمات آموزش و تربیت سگ های کار برای عموم هموطنان در دانشگاه پردیس کرج

در این نمایشگاه با دعوت از مربیان سگ های کار در زمینه آموزش و تربیت سگ های حفاظت و نگهبان در فضایی که به همت مسئولین محترم دانشگاه پردیس کرج برای مربیان عضو هیئت SDV تدارک دیده شد عزیزان با ارائه کار های بسیار پیشرفته و دقیق تربیتی و توضیحات جامع در زمینه دوره های آموزشی BH IPO خدمت بزرگی در فرهنگ سازی عمومی و استفاده صحیح از سگ های کار برنامه ای بسیار عالی را به اجرا گذاشتند.

admin