samandamvatan@gmail.com 026-34809914 / 026-34809617

اگهی دعوت به همکاری از مربیان و کمک مربیان سگها

از تمامی مربیانی که آماده همکاری با  SDV میباشند دعوت به عمل میآید جهت امور آموزشی برای نمایندگان در استانهای دارای نمایندگی و مخصوصا و در استانهای البرز و تهران با شرکت سامان دام وطن تماس حاصل نمایند

نکته مهم اینکه

از مربیان عزیزی که هم اکنون فاقد باشگاه شخصی جهت امور تربیت و اموزشی میباشند دعوت به عمل می آید جهت استفاده از رینگ تمرینات و استفاده از کلیه لوازمات آموزشی تا مرحله ipo3 با شرکت سامان دام وطن تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس:                   ۳۴۸۰۹۹۱۴  _ ۰۲۶۳                    ۳۴۸۰۹۶۱۷  _ ۰۲۶۳            ۰۹۱۹۲۸۸۹۸۸۵      ۰۹۱۹۱۹۴۷۶۹۶

تاریخ: ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۶